Windmolens

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit, het malen van graan of het verplaatsen van water.

Hoofdtypen windmolens

Bij windmolens kan men twee hoofdtypen onderscheiden:

  1. De vaak 'industriële' windmolens die dienen om elektriciteit op te wekken en in de laatste decennia van de twintigste eeuw als energiebron steeds belangrijker zijn geworden.
  2. De 'traditionele' windmolens, die tot in de achttiende eeuw van grote betekenis waren.

Nu is door Harry Plöhn de verticale windmolen weer opnieuw uitgevonden.
Lees meer op onze pagina over de WindBoxx.