IJs-verwarming

Het concept van ijs-verwarming

10286787 10205692505287081 6309946049845748155 oIJs-verwarming is een systeem dat gebruik maakt van één werkenergie, namelijk elektriciteit. Die is op zijn beurt beschikbaar voor 5 andere opneembare energie- eenheden uit hernieuwbare energiebronnen. Deze hernieuwbare energiebronnen zijn zon, lucht, water, ijs en grond.

IJs-verwarming is superieur aan andere verwarmings- en koelsystemen, vanwege een hoge efficiëntie, de operationele betrouwbaarheid en de milieuvriendelijkheid.

IJs-verwarming is bijna onafhankelijk van stijgende energieprijzen. In de zomer levert het de koeling bijna gratis.

Door de inzet van de vier hernieuwbare energiebronnen, is efficiënte inzet door het hele jaar heen gegarandeerd. IJs-verwarming buffert zonder verlies de warmte op een laag temperatuurniveau en is daarom bijzonder zuinig. Bij het opwekken van warmte is de CO2-belasting nagenoeg nul. Tijdens het leveren van koude is die helemaal nul. De kosten voor verwarming dalen tot 50% en voor koeling tot 99%. Het systeem heeft een hoog COP van 7! 

Goedkoop vanaf 22 cent 

We kunnen onder andere een kantoor voor 22ct/m2/jaar voorzien van verwarming koeling en ventilatie, als basis idee. Afhankelijk van de situatie en de verder vraag van energie

Besparen tot >90 %.

De huidige bouwnorm voor gebouwen is 80 Watt per m2. Door gebruik te maken van het EBS bouwsysteem, kunnen we verwarmen en koelen met slechts 10 Watt per m2. Wij besparen dan ruim 85%. Als er daarnaast ook ijs-verwarming wordt toegepast, kan een besparing tot ruim 90% worden bereikt.

Koeling met het ijsverwarmingssysteem.

In de zomer kan het ijssysteem worden gebruikt voor natuurlijke koeling. Daartoe is het aan het einde van het verwarmingsjaar volledig aangepast aan ijs, door het warmtebronbeheer dat systeemregeneratie onderbreekt. Het gemaakte ijs is dan beschikbaar als bron van natuurlijke koeling. Warmte wordt via de extractie-warmtewisselaar uit het verwarmingssysteem geëxtraheerd en opgeslagen in de iijsbuffer. Dit smelt het ijs en verhit het water. De warmte die door passieve koeling wordt gegenereerd, wordt in de ijsbuffer opgeslagen, waar het voorheen als energie voor verwarming en warm water in het verwarmingsjaar werd aangeboden.

Over kristallisatiewarmte en de ijsbuffer

Wanneer de aggregatietoestand van een stof overgaat van vloeibaar naar vast, wordt energie vrijgegeven. Dit noemen we de hitte van kristallisatie, ofwel de fase overgangswarmte. De energie die hier vrijkomt, is dezelfde als de energie die nodig is voor het smelten van de stof (smeltwarmte).

Hoe de energietransformaties in een ijs-verwarming-ijsbuffer werken en wat de hoogte is van de enorme energieopslagcapaciteit wordt duidelijk met de volgende energieregel.

Om een liter ijs te laten smelten is dezelfde hoeveelheid warmte nodig als om een liter water te verwarmen van 0oC tot 80oC.
De volgende vijf voordelen vallen nu op, met betrekking tot ijs-verwarming.

 1. Effectief
  Water is gunstig waar het kosten betreft. Door energie in water op te slaan, waarbij geen isolatie nodig is, stijgt de efficiëntie van het systeem. IJs-verwarming is zowel fascinerend als milieuvriendelijk. Behaal optimale werking met hoog rendement, door inzet van hernieuwbare energiebronnen.
 2. Milieuvriendelijk
  Er is geen gevaar voor grondwater bij gebruik van een ijs- verwarmingsbuffer. Het kan zelfs toegepast worden in grondwaterbeschermingsgebieden.
 3. Universeel
  De ijs-verwarmingsbuffer kan optioneel ook als waterreservoir of regenwaterreservoir worden ingezet. Verder kan ijs-verwarming zowel gebruikt worden voor het verwarmen van een gebouw in de winter, als voor de koeling in de zomer.
 4. Economisch
  Bij stijging van de energiekosten in de toekomst wordt de terugverdientijd verder verkort. Installatiekosten en exploitatiekosten kunnen betrouwbaar vooraf worden berekend. Gemiddeld wordt bij de inzet van hernieuwbare energiebronnen na zes jaar de investering terugverdiend.
 5. Betrouwbaar
  In tegenstelling tot geothermische installaties, waarvan het rendement afneemt door afkoeling of bevriezing van de bodem, blijven de resultaten van ijs-verwarming betrouwbaar en zonder verrassingen. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.